Nacia himno

Laŭ decido de la Majorka Insula Konsilio, kaj ankaŭ laŭ tradicio, la nacia himno de nia insulo estas La Balengero, poemo verkita de Joan Alcover kaj muzikita de Amadeu Vives. Delonge ĝi ludas kiel klasika kanzono en Katalunlandaro.
Nia bardo Jaume Grau Casas, kiu estis lingva komitatano, esperantigis ĝin kaj aperis eldonita la jaro 1930 en la revuo Kataluna Esperantisto. Plezure ni kopias el la revuo por ke vi ĝuu legante ĝin, kaj ankaŭ la melodion vi povas audi en tiu sama paĝo:
 
 

LA BALENGERO

La Balengero kun mistero,
per aranea art’, subtil’,
de l’ Vivo tiras la fadenon,
agas kaj agas la ŝpinil’.

Al meditado ŝi inklinas,
teksante por morgaŭa tag’
La Balengero ŝpinas, ŝpinas,
senĉesa estos la ŝpinad’.

Ekrigardante malantaŭen
ŝi vidas ombrojn de l’ pratemp’,
kaj de la nova printemp’ scias
kie kaŝiĝas nun la sem’.

ŝi scias: trunk’ des pli altiĝas,
ju pli eniĝas radikar’.
La Balengero ŝpinas, ŝpinas,
senĉesa estos la ŝpinad’.

Kiam la par’ edziĝofestas,
jam ĝiajn filojn vidas ŝi;
ŝi vidas, kiel en tomb’ estas
nuna sklavar’ de l’ iluzi’,

kiuj la stratojn kune iras
por kora rido, por kantad’.
La Balengero ŝpinas, ŝpinas,
senĉesa estos la ŝpinad’.

ĉiam en mov’, ŝi fadenvolvas,
kaj de l’ patrujo la vizi’
batigas eĉ la koron ŝian,
maljunan koron sen pasi’.

En la profunda nokt’ trankvila
ŝi vidas lumon de l’ novtag’.
La Balengero ŝpinas, ŝpinas,
senĉesa estos la ŝpinad’.
El tradicioj kaj esperoj
ŝi teksas flagon de l’ junec’,
kvazaŭ ŝi farus edzvualon
el haroj-oro kaj arĝent’-

de l’ infanec’ supreniranta,
de l’ laca jam maljunular’.
La Balengero ŝpinas, ŝpinas,
senĉesa estos la ŝpinad’.

El la kataluna tradukis Jaume Grau Casas